Worship. Word. Wisdom.

freshweb-vm-logo-white

3031 W Skokomish Valley Rd, Shelton, WA 98584 | (360) 426-4079 | skokcommunitychurch@hcc.net